???? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ???
???? ???? ??? ? ???? ?????
مهندسی عمران
تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ | 14:1 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده

 

از زمانی كه زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور كار مالكان و سازندگان ساختمانها قرار گرفتهاست. البته از این نظر ایرانیان دارای سابقه طولانی و دیرینه در امر نما سازی برای ساختمانها هستند. و در طول تاریخ از گچبری و آهك بری برای نما سازی استفاده میكردهاند. نتیجه و حاصل كار هنرمندانه و در عین حال فنی و اصولی معماران و بناها و سازندگان ایرانی را میتوان در بناهای تاریخی مثل مساجد جامع بسیاری از شهرها از جمله شیراز، تبریز، اصفهان و بسیاری از عمارت ها، بقعه ها و مقبره ها و بسیاری دیگر از بناهای قدیمیو تاریخی در جای جای كشور، به عینه مشاهده كرد.
نماي ساختمان در تعريف و شكل دهي شهر نقش بسيار مهمي ايفا مي کند، بنابراین در نماي ساختمانها بايد به مساله همگوني نماي شهري توجه بسياري داشت، زيرا اگر نماي هر ساختمان را بي‎توجه به بافت شهر و بدون در نظر گرفتن ساختمانهاي همجوار طراحي كنيم، ناهمگوني غير قابل جبراني را در سطح شهر رواج مي دهيم و با اين عمل، بي هويتي و تضاد شهري ناخواسته گسترش مي یابد.
دانستن اینكه در نظر گرفتن نما برای ساختمانها چه هدف یا اهدافی را دنبال میكند، و چه عواملی در نوع و شیوه اجرایی این قبیل نماها موثرند، لازم و ضروری است. اما نكتهای كه در اینجا و قبل از پرداختن به بحث اهداف و انواع نماها باید به آن اشاره شود، اینكه هر نوع نمایی كه با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینهای كه ساخته شود، باید به طور كاملاً صحیح و اصولی نگهداری شوند و در صورت آسیب دیدگی نما، برای اجتناب از صدمات جدی تر و در نهایت تخریب كلی نما و ساختمان و نیز به منظور حفظ و احیای منظره و جلوه ساختمان، باید قسمتهای آسیب دیده كاملاً مرمت و تعمیر شوند.



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:54 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع نظامات اداری

این فایل در فرمت پی دی اف و 213صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:51 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
  

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با موضوع حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

این فایل در فرمت پی دی اف و 80 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:49 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با موضوع الزامات عمومی ساختمان

این فایل در فرمت پی دی اف و 87 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:46 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با موضوع مصالح و فرآورده های ساختمانی

این فایل در فرمت پی دی اف و ۸۲ صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:45 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان با موضوع بارهای وارد بر ساختمان

این فایل در فرمت پی دی اف و 144 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:42 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان با موضوع پی و پی سازی

این فایل در فرمت پی دی اف و 123 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:40 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان با موضوع طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی

این فایل در فرمت پی دی اف و 72 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:30 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با موضوع طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

این فایل در فرمت پی دی اف و ۳۸۳صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:27 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با موضوع طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

این فایل در فرمت پی دی اف و 493 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:25 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع اجرای صنعتی ساختمانها

این فایل در فرمت پی دی اف و 50 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:24 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

این فایل در فرمت پی دی اف و 79 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:20 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

این فایل در فرمت پی دی اف و ۱۰۱ صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:17 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان با موضوع تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

این فایل در فرمت پی دی اف و 214 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:14 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع آسانسورها و پله برقی

این فایل در فرمت پی دی اف و 143 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:13 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع تاسیسات بهداشتی

این فایل در فرمت پی دی اف و 197 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:7 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها

این فایل در فرمت پی دی اف و 132 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 12:4 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث هیجدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع عایق بندی و تنظیم صدا

این فایل در فرمت پی دی اف و 43 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 11:51 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی

این فایل در فرمت پی دی اف و 91 صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ | 11:43 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان با موضوع علائم وتابلوھا

این فایل در فرمت پی دی اف و ۵۳ صفحه میباشد

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

 



ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ | 11:24 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ | 8:46 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده

دانلود جزوه مقامت مصالح جلسه اول استاد کیانی:



ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ | 9:35 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
تاريخ : پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۱ | 9:25 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده

Engineering Fluid Mechanics - 9th Edition

دانلود جلسه دوم درس مکانیک سیالات در ادامه مطلب:



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ | 11:40 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
 

 

این جزوه جلسه اول تدریس درس مکانیک سیالات استاد سلامتیان است، در ادامه مطلب می توانید این جزوه را دانلود کنید.

 

 



ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱ | 10:32 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
تاريخ : شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱ | 10:19 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 12:18 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده

 

استادیوم زیبای آرنا در آلمان



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 11:31 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده
تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 8:28 | نویسنده : محمد مهدی کوچک زاده

سپهر نما

ابزار هدايت به بالاي صفحه